Plānojot biznesa stratēģijas, kādi ir svarīgākie elementi uzņēmumiem, kuriem jāpievērš uzmanība?

Stratēģijas ir ilgtermiņa mērķi, kas palīdz uzņēmumam virzīties uz priekšu un uz augšu, nevis īstermiņa mērķus, kas vienkārši uzlabo ikdienas darbību. Stratēģiskā plāna svarīgāko elementu identificēšanas galvenais uzdevums ir izvēlēties mērķus un mērķus, kas paplašina jūsu potenciālu, nesaspiežot savus resursus vai radot pārāk lielu risku. Dažu stratēģiskās plānošanas pamatelementu izpratne palīdzēs jums izveidot vislabākos ilgtermiņa mērķus jūsu uzņēmumam.

Produkta maisījums

Viens no svarīgākajiem elementiem, kas jāņem vērā, plānojot stratēģiskās vadības mērķus, ir jūsu produktu klāsta novērtējums. Uzņēmumi un produkti iziet dažādus dzīves ciklus, kas var izraisīt pārdošanas un peļņas samazināšanos, jo produkti, pakalpojumi un zīmoli noveco. Pārbaudiet savu produktu līniju un izveidojiet stratēģijas jaunu produktu pievienošanai, uzlabojot to, ko jūs veicat, nometot mazāk rentablus priekšmetus vai pārvietojoties pilnīgi jaunās jomās. Pārskatiet savu mērķa klientu, lai noteiktu, vai jums ir nepieciešams sniegt jaunus produktus vai pakalpojumus vai paplašināt savu produktu vai pakalpojumu mērķauditoriju.

Finanšu mērķi

Pārvaldības stratēģijās jāiekļauj konkrēti finanšu mērķi, kas pārsniedz pārdošanas apjomu un peļņu. Nozīmīgākie finanšu stratēģiju elementi ir jāuzlabo parādu pārvaldība, ātrāks debitoru parādu apgrozījums, labāki kredīta nosacījumi, aktīvu nolietojums, nodokļu stratēģijas, izmaksu samazināšana, ražošanas izmaksu samazināšana, nesamazinot kvalitāti un ieguldot lieko kapitālu, lai iegūtu vislielāko peļņu. Pārskatiet savas darbaspēka izmaksas, lai noteiktu, kā jūs varat uzlabot savu kompensāciju, neuzsverot savu budžetu. Piemēram, pievienojot brīvprātīgus pabalstus, darbinieki var piekļūt grupas apdrošināšanas likmēm, pensiju programmām un veselības aprūpes produktiem, nemaksājot jums naudu. Pieprasījuma prognozēšana var palīdzēt stabilizēt savu produkciju un samazināt darbaspēka izmaksas.

Riska pārvaldības mērķi

Riska pārvaldība ir prakse identificēt iespējamos draudus jūsu uzņēmumam un veikt pasākumus, lai tos risinātu. Tas var ietvert atkarības no pārāk maziem klientiem samazināšanu, juridisko risku novērtēšanu, savu aktīvu aizsardzību, katastrofu seku novēršanas plāna izveidi, svarīgu datu aizsardzību un drošības un drošības procedūru un politiku ieviešanu.

Talantu vadība

Gandrīz visas stratēģiskās vadības jomas paļaujas uz kvalificētu personālu, lai īstenotu jūsu mērķu sasniegšanai nepieciešamo taktiku. Darbinieku zaudēšana ne tikai maksā naudu, bet arī samazina jūsu produktivitāti un apgrūtina mērķu sasniegšanu. Veidojot biznesa stratēģijas, pārbaudiet to ietekmi uz saviem darbiniekiem un, ja jums ir atbilstošs personāls, lai izpildītu šīs jaunās stratēģijas. Izveidojiet cilvēku cilvēkkapitāla pārvaldības plānu, tostarp izstrādājot darbā pieņemšanas, apmācības un saglabāšanas stratēģijas. Ja jums nav organizācijas shēmas, kas parāda, kur jūsu uzņēmums būs gads vai vairāk, brauciet pa ceļu, izveidojiet to un izveidojiet mantošanas plānu, lai palīdzētu jums attīstīt savus darbiniekus nākotnes vadītājiem un vadītājiem.