Kas ir top-down portfelis?

Ieguldītāji bieži vēršas pie profesionāliem naudas menedžeriem, lai palielinātu savu aktīvu atdevi. Portfelis no augšas uz leju ir investīciju kopums vai kolekcija, ko profesionāli pārvalda fonda pārvaldnieks, izmantojot makroekonomisko skatījumu. Daži faktori veicina fonda pārvaldnieka lēmumu pieņemšanu, un tas ir tie lēmumi, kas galu galā veido fonda ienesīgumu.

Fonda pārvaldnieki

Fonda pārvaldītājs pārrauga fonda ieguldījumu stratēģiju. Pastāv dažādi fondu veidi, tostarp kopfondi un riska ieguldījumu fondi. Fonda pārvaldnieka mērķis ir pārvaldīt aktīvus tā, lai iegūtu vislabākos rezultātus fonda klientu bāzei. Fonda ieguldītāji, izvēloties fondu, lai izvietotu savu naudu, novirzās fondu pārvaldnieka prasmēm un zināšanām. Fonda pārvaldītāja ieguldījumu filozofija būtiski ietekmē fonda darbību.

Top-Down portfeļa pieeja

Top-down portfeļa pieeja koncentrējas uz lielo attēlu. Fonda pārvaldnieks vispirms pirms investīciju lēmuma pieņemšanas un lēmumu pieņemšanas par to, kurus krājumus iegādāties, vispirms pārbauda politisko un sociālo attīstību, kā arī makroekonomiskos faktorus vai faktorus, kas ietekmē ekonomiku kopumā. Šādi makroekonomiskie faktori ir inflācija un deflācija, nodarbinātības līmeņa izmaiņas un nacionālais kopprodukts. Tika pārbaudītas ekonomiskās tendences, lai noteiktu, kuri uzņēmumi vai uzņēmumi vislabāk atrodas, lai gūtu labumu no šīm tendencēm, un kādēļ uzņēmumi vai uzņēmumi vislabāk ieguldīt pašreizējā laikā.

Apakšējā augšupvērsta portfeļa pieeja

Atšķirībā no augšupējas portfeļa pieejas augšupējā portfeļa pieeja vispirms neietver ekonomiskās tendences; tā vietā tas sākas krājumu līmenī. Fonda pārvaldnieks, kas izmanto augšupēju pieeju, bieži to dara ar pārliecību, ka ieguldītāji var atrast labus uzņēmumus, lai investētu neatkarīgi no lielākas ekonomikas darbības. Ar augšupēju pieeju pārbaudītie faktori ietver peļņas pieaugumu, akciju cenas vērtību, naudas plūsmas un krājumu pārvaldības kvalitāti.

Apsvērumi

Fonda pārvaldnieka mērķis ir pieņemt lēmumu par fondu. Fonda pārvaldnieks personīgi dod priekšroku augšupējai vai augšupējai pieejai; tomēr fondu pārvaldītājiem nav obligāti jāizmanto tikai viens. Lielākā daļa fondu pārvaldnieku var izmantot augšupēju pieeju vienā laika periodā un augšupēju pieeju citā. Fonda pārvaldnieks var izmantot arī abu pieeju kombināciju, ja fonda pārvaldnieks uzskata, ka tas dos vislabākos rezultātus kopumā.