Ko TQM procesi nozīmē inventāra kontrolei?

Jūsu inventāra pārvaldība ietekmē uzņēmuma darbību, izmantojot inventāra izmaksas un tās ietekmi uz ražošanu un piegādēm. Lai uzlabotu krājumu kontroli, jums ir jānovērtē galvenie procesi un jāpiemēro tiem vispārējie kvalitātes vadības principi. Kad esat iepazinies ar TQM, jūs varat to izmantot, lai identificētu krājumu kontroles problēmas un ieviestu risinājumus, vienlaikus uzlabojot savu darbību efektivitāti.

Precīza informācija par krājumiem

Inventāra pārvaldības galvenais uzdevums ir nodrošināt precīzu uzskaiti, kas norāda, kāds materiāls ir krājumā un kur tas atrodas. TQM procesu pielietošana palīdz izsekot rekvizītiem, kurus nevarēja aizpildīt vai aizpildīt nepareizi. Jūs identificējat kļūdu cēloņus, veiciet pasākumus, lai tos labotu, un novērtētu rezultātus, izsekojot līdzīgas prasības ar problēmām. Ja koriģējošās darbības ir bijušas efektīvas, jūs nomaināt standarta inventarizācijas procedūras, lai iekļautu darbības, kas nosaka problēmas. Ja problēmas nav atrisinātas, jums ir jāizmēģina dažādas izmaiņas un jāpārbauda rezultāti.

Ātrā pieprasījuma apstrāde

Kad darbinieki ievada rekvizītu no inventāra, viņiem ir nepieciešams pieprasītais materiāls, un jebkura kavēšanās rada gaidīšanas laiku un samazina efektivitāti. Kad izmantojat TQM metodes, veiciet inventarizācijas procedūras, lai atrastu kavēšanās cēloņus. Jūs identificējat vājās vietas, meklējot inventarizācijas procesus, kas palēnina pieprasījumu apstrādi. Pēc pieņemama standarta laika rekvizītu aizpildīšanai, jūs novērsiet vājās vietas, pievienojot personālu vai mainot procedūras. Jūs turpināt strādāt pie šaurām vietām, līdz vidējais rekvizītu laiks sasniedz pieņemamo līmeni.

Krājumu līmeņu ātra pielāgošana

Efektīva krājumu kontrole pielāgo krājumu līmeni mainīgajam pieprasījumam un novērš lieku inventarizāciju, kas jums izmaksās. Kopējais kvalitātes kontroles process ietver labākas inventarizācijas elastības plānošanu, izpētot inventarizācijas procedūras, lai noteiktu ierobežojumus ātrai pielāgošanai un iespējamiem risinājumiem. Ieviest risinājumus pēc mērķu noteikšanas un pārbaudiet, vai mērķi ir sasniegti. Turpiniet meklēt faktorus, kas kavē krājumu korekcijas, un piemērojiet izmaiņas, lai samazinātu to ietekmi, līdz sasniegsiet mērķa elastību.

Efektīva saskaņošana

Inventāra manuāla uzskaite kalpo, lai saskaņotu jūsu ierakstus ar faktisko krājumu daudzumu un to atrašanās vietu. Kvalitātes inventarizācijas sistēmai saskaņošana kalpo, lai apstiprinātu, ka jūsu ieraksti ir precīzi, ar nelielām kļūdām. Izmantojot TQM procesus, jūs koncentrējaties uz kļūdām, ko atradīsiet samierināšanas laikā, un meklēt iemeslus. Piemēram, iespējams, ka līdzīgi izskata kastes tiek glabātas tuvu vai ka darbinieki sajauc dažāda veida tagus. Jūs varat atrisināt šīs problēmas, lai tās neatkārtotos, bet TQM nepārtraukta pilnveides process nozīmē, ka jūs pārbaudāt, vai jūsu risinājumi ir efektīvi nākamajā samierināšanas laikā, un strādāt pie visām jaunajām kļūdām, kas rodas.