Top motivējoši stimuli

Motivējošo burkānu sagraušana pirms jūsu pārdošanas komandas ir efektīvs veids, kā tos novest pie augstākiem pārdošanas un darbā pieņemšanas skaitļiem. Ir neskaitāmi stimulu plāni, kurus mazie uzņēmumi izmanto regulāri, bet visefektīvākajiem rezultātiem pieturieties pie augstākajiem izpildītājiem. Pierādītais stimulu programmas motivē jūsu komandas darīt visu iespējamo visu gadu. Mainiet vai pielāgojiet izvēlēto programmu, lai tas atbilstu jūsu uzņēmuma īpašajām vajadzībām.

Uz kvotām balstīti stimuli

Jūsu komandas locekļu apbalvošana par sasniegumiem var veicināt izcilākos izpildītājus, bet atturēt citus. Saskaņot spēles noteikumus un piešķirt kvotām balstītus stimulus vai individuālus stimulus. Kvotu pamatā esoša motivācijas programma apbalvo ikvienu, kas sasniedz uzņēmuma standartus. Piemēram, uzņēmums var lūgt, lai tās pārdošanas komandas locekļi mēnesī pārdod 20 preces. Ikviena persona, kas sasniedz šo pārdošanas numuru, ir izpildījusi savu kvotu un saņēmusi īpašu bonusu. Personalizējiet stimulēšanas plānu, pārbaudot katra komandas locekļa iepriekšējos pārdošanas vai rekrutēšanas rezultātus. Iestatiet joslu par 10 līdz 20 procentiem augstāku nekā viņa vidējais.

Slava un atzīšana

Daži komandas locekļi ir piemēroti tādiem nemonetāriem stimuliem kā atzinības, balvu saņemšana un atzīšana. Piešķirot firmas nosaukumus uz strādīgiem darbiniekiem, piemēram, "mēneša pārdevējs" vai "top recruiter", tiks izvirzīti slaveni meklējoši darbinieki. Ja neesat pārliecināts, vai Jūsu uzņēmumam tiks piedāvāts slavēt, aptaujāsiet komandu, izmantojot anonīmas viktorīnas un anketas. Pastāvīgās ovācijas un aplausi ir piemērotas atzīšanas metodes pārdošanas sanāksmēs un semināros.

Darbu bagātināšana un veicināšana

Monetārajiem stimuliem ne vienmēr ir jābūt algas veidā. Iespējas paaugstināt vai iegūt piekļuvi darba bagātināšanas programmām ir galvenie stimuli darbiniekiem, kuri vēlas virzīties uz priekšu karjeras ceļā. Mazo uzņēmumu vadītājiem būtu jāapsver iespēja atbalstīt darbinieku attiecīgos koledžas kursus vai maksāt par semināriem, kas palielina darbinieku prasmju kopumu. Jaunu prasmju attīstīšana dos labumu uzņēmumam un padara darbiniekus jūtam, ka jūs rūpējaties par savu karjeru.

Monetārie stimuli

Lai gan monetāro stimulu programmas nav tik radošas kā dažas citas idejas, tās vēršas pie daudziem darbiniekiem. Daži iemesli, kāpēc uzņēmumi piešķir monetārus stimulus, ir atzīt darba stūrakmeņus un kvalificēties, lai sasniegtu īpašu statusu. Augstākas algas un atvaļinājuma prēmijas ir arī divas populāras stimulu idejas. Naudas prēmiju saņemšana palīdz darbiniekiem apmierināt mājsaimniecības vajadzības un iegādāties luksus, piemēram, brīvdienas vai automašīnas. Monetārie stimuli var būt arī akcijas vai balvas, piemēram, rotaslietas.