Instrumenti pārdošanas spēku analīzei

Pārdošanas spēku analīze ir rūpīga katra pārdošanas cikla aspekta izpēte. Pārdošanas analīzes rīki ir līdzeklis, kā aplūkot rādītājus, piemēram, katra pārdevēja iegādāto jauno klientu skaitu, katra produkta pārdošanas apjomu, pārdošanas apjomu pa klientu segmentiem un atkārtoto pircēju skaitu, ko katrs pārdevējs ieved. Pārdošanas spēka efektivitātes izpratne ir būtiska, lai veidotu savu biznesu.

Jauni klienti

Laba vieta, kur sākt, ir jaunas klientu iegūšanas tendenču analīzes izstrāde. Tendences analīzi var izmantot, lai novērtētu katras pārdošanas personas spēju iegādāties jaunus klientus noteiktā laika periodā. Tā kā jaunu klientu iegāde ir būtiska jūsu uzņēmuma veiksmīgai veiksmīgai darbībai, ir svarīgi izstrādāt darbības rādītāju, ko sagaidīs katra pārdošanas persona. Tendences analīze ļauj jums noteikt katra personāla pārdošanas apjomu jūsu darbiniekiem.

Produktu pārdošana

Reģistrē katra pārdotā posteņa produkta numuru, katra produkta cenu un par katru pārdošanu atbildīgās pārdošanas personas darbinieku skaitu. Ja jūs manuāli ierakstāt pārdošanas datus, izmantojiet izklājlapu programmu, lai izstrādātu darbgrāmatu, kas norāda pārdošanas koeficientus katram pārdotajam produktam. Ja jūs tieši piesaistāt pārdošanas datus datorizētai sistēmai, jūsu programmatūrai ir jāsagatavo pārskati, kuros norādīti produkti, uz kuriem katrs pārdevējs koncentrējas. Šie dati ļauj jums virzīt savu pārdošanas spēku.

Klientu segmentēšana

Klientu segmentācija ir rīks, kas paredzēts, lai palīdzētu jums saprast, kura klientu kategorija ir atbildīga par jūsu uzņēmuma lielāko rentabilitāti. Visa klienta demogrāfiskā informācija, ko jūsu pārdošanas personāls var iegūt, veicot katru pārdošanu, sniedz nepieciešamos datus, lai koncentrētu mārketinga pasākumus uz cilvēkiem, kas visticamāk iegādāsies jūsu produktus. Informācija, piemēram, vecums, dzimums, intereses un izdevumu paradumi, ir būtiski pārdošanas rādītāji, kurus var izmantot, lai novērtētu, kā jūsu pārdošanas uzņēmums sasniedz jūsu mērķa tirgu.

Atkārtojiet pārdošanu

Vairāki faktori tiek izmantoti, lai kvantitatīvi novērtētu jūsu pārdošanas spēku, veicot atkārtotu pārdošanu. Dokumentējiet pirmo klientu skaitu, kurus katrs pārdevējs ievada, dokumentē pārdošanas pārdevumu vadītās atkārtotās pārdošanas skaitu un dokumentē atkārtoto pārdošanas apjomu, ko veicina mārketinga un reklāmas centieni. Ja vislielākais pārdošanas procents, ko jūsu uzņēmums piedzīvo, ir atkārtots pārdošana, ko veicina jūsu pārdošanas personāla centieni, tad jūsu reklāmas centieni ir jākoncentrē uz jūsu darbinieku centieniem veidot savu biznesu.