Nodokļu ietekme konvertēšanai uz nomas īpašumu

Jūs varat kļūt par mazo uzņēmumu īpašnieku, pārvēršot īpašumu, kas jums pieder nomas īpašumam. Ja apsverat to darīt, iepazīstieties ar komerciālā īpašuma nodokļu atšķirībām. Kā īres īpašuma īpašnieks jūs atradīsiet virkni jaunu nodokļu saistību, un jūs atklāsiet daudzas priekšrocības, kas jums nav, ja pašlaik nomas maksu neizīrējat. Uzziniet nodokļu priekšrocības un trūkumus, kas saistīti ar pārvēršanu nomas īpašumā.

Noma

Jebkura nauda, ​​ko jūs savācat kā īres maksu, tiek aplikta ar nodokli kā ienākumi. Tas nozīmē, ka jums ne tikai jāsedz jūsu hipotēku maksājumi un remonta izdevumi, nosakot nomas summas, bet arī jāmaksā jūsu ienākuma nodokļi. Jūs ziņosiet par īres ienākumiem E sarakstā un pievienosiet to nodokļu deklarācijai. Neuzskaitīt drošības depozītus kā ienākumus, ja vien jūs nenomaksājat daļu no depozīta kā kompensāciju īrniekam, kurš atstāj pirms nomas saistību izpildes.

Nolietojums

Pārvēršot savu personīgo īpašumu uz nomas īpašumu, tas kļūst par uzņēmējdarbības aktīvu. Tas nozīmē, ka jūs varat pieprasīt šī aktīva amortizāciju jūsu nodokļos. Jūsu nolietojuma likme un amortizācijas ilgums ir atkarīgs no iznomātā īpašuma veida. Internal Revenue Service (IRSGOV) sniedz bezmaksas informāciju par to, kā nolietot dažādus īpašuma veidus.

Remonts un uzlabojumi

Jūs varat ieturēt izmaksas par jebkuru remontu, ko veicat, lai saglabātu īpašuma stāvokli. Jūs nevarat atskaitīt izmaksas par uzlabojumiem - izmaiņas īpašumā, kas palielina tās vērtību vai pagarina tā dzīvi. Tie ir jā amortizē vairāku gadu laikā.

Īpašuma nodokļi un uzņēmējdarbības nodokļi

Papildus ienākuma nodoklim par īres maksu jāturpina maksāt nekustamā īpašuma nodokļus. Atkarībā no jūsu atrašanās vietas, jums var būt jāmaksā arī uzņēmējdarbības nodokļi. Jautājiet savai pilsētas, novada un valsts nodokļu iestādei par uzņēmuma nodokļiem par savu nomas uzņēmumu.