Uzņēmēja SVID analīze

Uzņēmēji kļūst par veiksmīgākajiem tautsaimniecībā. Katrs bizness sākas ar uzņēmēju, un daudzi, kas izdodas, to dara, veicot pašnovērtējumu. SWOT apzīmē stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudus. SVID analīze palīdz jums spriest par idejas vai uzņēmuma iespējamību. Uzņēmējiem tas ļauj jums izlemt, vai jūsu ideja ir patiešām vērta. Tas palīdz veidot jūsu uzņēmumu, atzīstot, kur jums ir nepieciešams darbs un kur jūs esat.

Definīcija

“SVID analīze ir vispārēja metode, kas var atrast piemērotas lietojumprogrammas dažādās vadības funkcijās un darbībās, ” saka Chartered Management Institute kā atkārtots izdevums žurnālā „Entrepreneur”. Tas ir vispiemērotākais tirdzniecības plānošanas sākumposmā. Analīze ņem vērā iekšējos resursus un spējas, piemēram, stiprās un vājās puses, un ārējos faktorus, piemēram, iespējas un draudus.

Faktori

Izmantojot SVID analīzi, tiek pārbaudītas stiprās puses, vājās puses, iespējas un draudi. Uzņēmuma pamatkompetences, kas veido tās stiprās puses, ir patentēta tehnoloģija un tirgus pozīcija. Trūkumi ir uzņēmuma apstākļi, kas var novest pie mazākas darbības, piemēram, novecojušu aprīkojumu vai smagu parādu. Ārējie apstākļi, kas var izrādīties izdevīgi uzņēmumam, piemēram, speciāla niša prasme, ir iespējas. Draudi ir ārpus apstākļiem, kas varētu kaitēt uzņēmumam, piemēram, iedzīvotāju maiņa, jaunas tehnoloģijas vai lielāka konkurence.

Funkcija

SVID analīze ir metodisks process. Lai izvēlētos svarīgākos, jāpārliecinās, ka katrā kategorijā aplūkoto jautājumu skaits ir ierobežots. Tas sākas ar sarakstu ar visiem jautājumiem, kas ietekmē jūsu biznesu: iekšējo, ārējo, reālo vai uztveramo, pragmatisko vai objektīvo. Mērķis ir izvairīties no novērtēšanas, vienkārši pierakstiet visu, ko varat domāt. Pēc tam tos sakārtojiet SWOT kategorijās. Dabas uzņēmējs apgalvo: “Vispirms šķirojiet katru kategoriju pēc relatīvās nozīmes un pēc tam pēc realitātes.” Pārliecinieties, ka jums ir pierādījumi par katru prasību un ka jūs nepārvarat iekšējo vājumu ārējam draudam. Visbeidzot, jūs samazināsiet sarakstus ar vissvarīgākajiem elementiem un noņemsiet visas tās pašas problēmas dublikātus vai variācijas. Kad katrs personāla loceklis pabeidz savu SWOT analīzi, varat salīdzināt piezīmes un pievērst uzmanību visiem jautājumiem; tas kļūst par stratēģiskās plānošanas pamatu.

Priekšrocības

SVID analīze sniedz pamatu. Tas liek jums analizēt situāciju un strādāt kopā ar savu pilno personālu, lai izstrādātu labākās stratēģijas un taktiku, lai virzītu jūsu biznesu uz priekšu. Tā veicina grupu līdzdalību un nodrošina pamatu pamatvērtību novērtēšanai.

Trūkumi

Daži pretinieki norāda, ka SVID analīze ir tikai pārskats, kas nav piemērots mūsdienu dinamiskai biznesa pasaulei. Ja tas tiek darīts nepareizi, SWOT var būt neefektīvs. Ja darbinieki izveido ļoti garus sarakstus vai nepiešķir prioritāti, process kļūst pārāk laikietilpīgs. Svarīgākais ir pievērsties analīzei, nevis aprakstam, un atcerieties izmantot analīzi visos plānošanas un īstenošanas posmos.