Pllc Vs. LLC

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir uzņēmējdarbības struktūra, kas nodrošina uzņēmumu īpašniekiem vairākus ieguvumus, kas parasti ir pieejami, izmantojot korporāciju un partnerību. Profesionālā sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir īpaša LLC forma. Jebkura lieluma uzņēmumi, tostarp mazie uzņēmumi, var veidot uzņēmumus. Izvēlētais uzņēmējdarbības struktūras veids ir atkarīgs no piedāvāto pakalpojumu veida un jūsu valsts noteikumiem un noteikumiem attiecībā uz LLC un PLLC veidošanu.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir apstiprināta valsts, nevis federālā līmenī. Galvenais ieguvums no SIA izveidošanas ir korporatīvā atbildības aizsardzība un partnerattiecību nodošana. Ierobežotas atbildības aizsardzība aizsargā īpašnieku personīgos aktīvus, kas pazīstami kā dalībnieki, no konkrētām uzņēmuma veiktajām darbībām, un ierobežo īpašnieku atbildību par lielāko daļu uzņēmumu parādu un tiesvedību. Ar pārejas nodokļa atvieglojumu SIA, nevis SIA, ir atbildīgi par nodokļiem, kas saistīti ar LLC peļņu un zaudējumiem. Dubultā aplikšana ar nodokļiem, kas rodas uzņēmumiem, kuri var kaitēt mazam uzņēmumam, nenotiek.

Profesionālie uzņēmumi

PLLC piedāvā tādas pašas priekšrocības kā LLC. Galvenā atšķirība starp LLC un PLLC ir tā, ka PLLC var veidot tikai tādi profesionāļi, kas ir atzīti valstī, izmantojot licencēšanu, piemēram, arhitekti, ārsti un juristi. Organizācijas panti ir līdzīgi standartizētiem LLC, bet ir nepieciešami papildu soļi. Licencētajam profesionālim ir jāparaksta visi PLLC iesniegšanas dokumenti un, iesniedzot pieteikumu, parasti jāiekļauj licences numurs vai profesionālas licences apliecināta kopija. Turklāt, pirms iesniegšanas valsts valsts sekretāram, jums ir jāiesniedz dokumenti apstiprināšanai valsts licencēšanas padomē. Papildu apstiprināšanas posma dēļ PLLC veidošanas process parasti aizņem ilgāku laiku, nekā process, lai izveidotu standarta LLC.

Nodokļu vienību klasifikācija

Iekšējo ieņēmumu dienests neatzīst LLC un PLLC struktūras nodokļu vajadzībām. Tā vietā jūsu uzņēmumam ir jāiesniedz korporācija, S korporācija vai partnerība vairāku dalībnieku sabiedrībām (MMLLC) vai korporācijai vai individuālam uzņēmumam, kas ir viens loceklis LLC (SMLLC). IRS pieprasa aizpildīt 8832 veidlapu - vienību klasifikācijas vēlēšanas, lai klasificētu savu LLC. Ja neizdodas iesniegt veidlapu, jūs riskējat automātiski klasificēt nepareizajā kategorijā. Piemēram, ja jūsu uzņēmumam ir divi vai locekļi, un tas ir paredzēts, lai to apliktu ar nodokli kā korporāciju, IRS pēc noklusējuma var klasificēt to kā partnerību kļūdaini, ja veidlapa netiek iesniegta. Ja jūsu uzņēmums ir SMLLC, IRS automātiski klasificē to kā „neievērotu struktūru”, vienību, kuru neņem vērā kā atsevišķu no īpašnieka, ar individuālā uzņēmuma statusu.

LLC un PLLC Extras

Lai gan LLC un PLLC dalībnieki parasti nav atbildīgi par savu darbinieku rīcību, dalībnieki parasti ir atbildīgi par darbinieku darbībām, kas veiktas viņu tiešā uzraudzībā. Turklāt LLC un PLLC parasti nepiedāvā pārkāpumu tiesvedības atbildības aizsardzību. Uzņēmumi, kas piedāvā licencētus vai sertificētus profesionālus pakalpojumus dažās valstīs, piemēram, Kalifornijā, nevar veidot PLLC. Tā vietā viņiem ir jāveido personāla vai profesionāla korporācija. Dažas valstis, piemēram, Kalifornija, neļauj sabiedrībām piedāvāt licencētu vai sertificētu speciālistu pakalpojumus.