Darbības līgums Vs. Iekļaušana

Dažām korporatīvām struktūrām ir jāizveido juridiski dokumenti, kuros izklāstīta pamatinformācija par uzņēmumu, piemēram, organizācijas mērķis vai uzņēmuma darbība. Korporācijām šis juridiskais dokuments tiek saukts par statūtiem. Darbības līgums ir dokuments, ko izmanto sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Katram dokumentam ir zināmas līdzības, kā arī atšķirības to izmantošanā katrā uzņēmējdarbības struktūrā.

Funkcija

Statūti juridiski nosaka uzņēmumu kā sabiedrību tajā valstī, kurā tas darbojas. Raksti ir nepieciešami, lai definētu korporācijas uzņēmējdarbību, īpašnieku vārdu, kā arī informāciju, kas saistīta ar uzņēmuma akciju emisiju.

Darbības līgums ir līgums starp sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībniekiem, kas apraksta, kā uzņēmums veiks uzņēmējdarbības saistības. Vienošanās ir nepieciešama, lai izvairītos no valsts akciju sabiedrības statūtu noklusējuma noteikumiem. Uzņēmumu īpašnieki izmanto darbības līgumu, lai organizētu uzņēmuma noteikumus un tās īpašnieku pienākumus.

Nozīme

Darbības līgumi un statūti ir juridiski nozīmīgi. Attiecībā uz izstrādājumiem tie ir juridiska prasība uzņēmumiem un pastāv kā publisks ieraksts uzņēmuma identificēšanai. Darbības līgumi ir juridiski saistoši, ja starp uzņēmumu īpašniekiem rodas juridiski jautājumi. Kad ir noslēgts darbības līgums, tiesas ievēros tās noteikumus un ļaus LLC īpašniekiem pieņemt oficiālus lēmumus par uzņēmumu.

Līdzības

Darbības līgumiem un dibināšanas līgumiem ir līdzīgas formas un funkcijas. Abos dokumentos ir līdzīga informācija par attiecīgo uzņēmumu, piemēram, uzņēmuma nosaukums, mērķis un tas, kā uzņēmums darbosies. Katrs dokuments nosaka arī katras struktūras īpašumtiesības un pārvaldību. Abi dokumenti ir nepieciešami, lai katra uzņēmējdarbības struktūra optimāli darbotos uzņēmējdarbības aprindās.

Atšķirības

Sabiedrībām saskaņā ar likumu ir jāiesniedz statūti valsts sekretāra vai līdzīga uzņēmuma reģistrācijas iestādē. Raksti reģistrē uzņēmumu kā atsevišķu vienību no tā īpašniekiem. No otras puses, sabiedrība ar ierobežotu atbildību ne vienmēr saskaņā ar likumu prasa noslēgt darbības līgumu vai noslēgt līgumu ar uzņēmuma reģistrācijas iestādi. Katra valsts atšķiras, kurā veidlapās LLC ir jāiesniedz sava organizatoriskā dokumentācija.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību paļaujas uz darbības līgumiem citā nolūkā nekā uzņēmumi izmanto savus rakstus. Darbības līgumi ir visaptverošāki, aprakstot pārvaldības plānus, balsstiesības un peļņas un zaudējumu sadalījumu. Korporācijām šie galvenie punkti ir izklāstīti uzņēmuma statūtos, nevis statūtos.

Ietekme

Trūkstoša vai neprecīza informācija darbības līgumā vai statūtos var nopietni ietekmēt uzņēmuma darbību, kā arī atstāt uzņēmumu neaizsargātu pret juridiskām problēmām. Ja korporācija nepareizi iesniedz rakstus, dokumentu var noraidīt, aizkavējot uzņēmuma izveidi. Slikti organizēts darbības līgums var izraisīt īpašnieku konfliktu. Bez norādījumiem par to, kā atrisināt domstarpības, uzņēmumu īpašniekiem var būt nepieciešams strīds, lai izšķirtu strīdus.