Sabiedrisko attiecību kampaņas mērķi

Sabiedriskās attiecības attiecas uz komunikācijas pārvaldību starp augsta līmeņa personu, organizāciju, uzņēmumu, uzņēmumu vai citu struktūru un sabiedrību. Dažas no aktivitātēm, kas varētu būt iekļautas sabiedrisko attiecību kampaņā, varētu ietvert darbu ar plašsaziņas līdzekļiem, runājot pasākumos un konferencēs, risinot reputācijas vadības un krīzes jautājumus, darbinieku savstarpējo komunikāciju un sociālo mediju plānošanu un īstenošanu. Kampaņas ir veiksmīgu sabiedrisko attiecību neatņemama sastāvdaļa un paļaujas uz rūpīgu plānošanu un vadību.

Situācijas analīze

Pirms uzsākt sabiedrisko attiecību kampaņu, ņemiet vērā, kāda ir pašreizējā situācija organizācijā, uzņēmumā vai indivīdā. Ja ir īpašs jautājums, kas jārisina, piemēram, krīzes situācija, tas būs kampaņas galvenais punkts. Ja mērķis ir vienkārši iegūt tirgus daļu un atpazīstamību, tad būtu saprātīgi apsvērt, kā klienti un sabiedrība uztver uzņēmumu. Veidojot reklāmas kampaņu, jāņem vērā viss, kas notiek gan organizācijā, gan ārpus tās.

Mērķu definēšana

Pēc situācijas analīzes identificējiet reklāmas kampaņas precīzos mērķus. Uzrakstiet konkrētus mērķus, kas ir skaidri saprotami visiem komandā. Ņemot vērā tādus faktorus kā budžeta un laika jautājumi, visiem mērķiem jābūt saprātīgi sasniedzamiem. Ņemot vērā pieejamos resursus, katram mērķim jābūt reālistiskam. Visbeidzot, jāizstrādā laika grafiks, lai palīdzētu izsekot katram mērķa solim.

Publisko grupu identificēšana

Nosakiet galvenās publiskās grupas, kuras jūsu uzņēmums vēlas ietekmēt ar reklāmas ziņojumu. Piemēram, nosakiet, kuras grupas ir informētas par problēmu, ar kurām vēlaties sazināties, vai kuras vēlaties informēt. Daļa no šīs informācijas kļūs skaidrs, veicot situācijas analīzi. Lai uzzinātu, kur ir vairāk vēlamās sabiedrības, veiciet atslēgvārdu meklēšanu tiešsaistē. Tas var atklāt konkrētas grupas un vietas, uz kurām plānotais mērķis ir plāns. Nosakot publiskās grupas, identificējiet katru no viņu attieksmēm pret situāciju vai jūsu organizāciju kopumā. Tas ļaus jums atbilstoši pielāgot galvenos ziņojumus.

Daudzpusīgu materiālu izveide

Izstrādāt materiālus, kuriem var būt vairāki izmantošanas veidi. Piemēram, izveidojiet preses relīzes ar nozīmīgiem ziņojumiem par jūsu organizācijas darbību. Rakstiet rakstus, kas satur noderīgu informāciju potenciālajiem klientiem. Izmantojot datus, kas iegūti, pārbaudot sabiedrības viedokli par jūsu organizāciju, uzsvērt pozitīvo un risināt sabiedrības bažas, kas ir jāpielāgo. Izveidojiet īsus videoklipus izplatīšanai savā tīmekļa vietnē un sociālo mediju tīklos. Apsveriet iespēju izveidot tiešsaistes biļetenu vai vienu, lai nosūtītu vēstuli esošajiem un potenciālajiem klientiem.

Izplatīšana un informācijas izvietošana

Atrodiet iespējas apspriest to, ko uzņēmums ir darījis, lai palīdzētu sabiedrībai, ko tā apkalpo. Apmeklējiet pasākumus, kas vērsti uz pozitīviem pasākumiem potenciālajiem klientiem. Par katru darbību, ko organizācija piedalās un publicē uzņēmuma tīmekļa vietnē, blogos un preses relīzēs, rakstiet. Publicēt rakstus vietējās, valsts un tiešsaistes publikācijās. Izplatiet informāciju vairākās mediju platformās, piemēram, sociālo mediju vietnēs. Sasniedziet mērķauditorijas, izmantojot tiešsaistes žurnālus, medijus un informatīvos biļetenus.