Nepieciešamība pēc darbinieku līdzdalības organizāciju izaugsmē

Darbinieku līdzdalības un iesaistīšanās jēdziens, lai veicinātu uzņēmējdarbības organizāciju izaugsmi, ir tikai dažas desmitgades. Sākotnēji skeptiķi baidījās, ka šāda pieeja būtu lemta nodoties haosam, līdzīgi autobusu vadītājam, kas ļauj vairākiem pasažieriem vienlaicīgi vadīt. Tomēr, ja strādājošie tiek efektīvi izmantoti, darba ņēmēju līdzdalība var radīt lielāku apmierinātību ar darbu, lielāku rentabilitāti un ātrāku izaugsmi.

Komandas vide

Tradicionālie biznesa modeļi balstās uz darbiniekiem katrā uzņēmuma nodaļā, koncentrējoties tikai uz viņu vienīgo darba aprakstu. Viņiem bieži vien ir maz informācijas par to, kā viņu loma ir saistīta ar citu lomu. Šādas bažas piederēja tikai vadībai. Kad darbinieki uzskata sevi par vērtīgu vienotas komandas daļu, kas izpilda plašākus uzņēmuma mērķus, viņu darbs sasniedz jaunu nozīmi un mērķi. Tas nozīmē dinamisku darba vidi, kurā visi jūtas ieguldīti uzņēmuma panākumos.

Mērķa noteikšana un atpazīšana

Lai darbinieku līdzdalība būtu efektīva, vadībai ir jāsadala biznesa mērķi un mēneša un gada mērķi ar katru departamentu. Iegūstiet darbiniekiem satraukumu par uzņēmuma virzību, ko vadība domā un iedvesmojusi būt par iespēju kļūt par realitāti. Veicināt individuālu un starpnozaru mērķu noteikšanu iepriekš noteiktā laika posmā, ar panākumiem un atlīdzību tiem, kas gūst panākumus. Sabiedrības atzīšana ir spēcīgs motivētājs, un veiksmīgākie uzņēmumi zina, kā to izmantot, lai pārspētu savu konkurenci.

Pilnvarošana ar atbildību

Pārāk bieži uzņēmējdarbības iestatījumos darbinieks var nespēt atbildēt uz klienta sūdzību, jo tas ir saistīts ar jautājumu ārpus viņu atbildības jomas. Šādos gadījumos klients vai klients neapmierina, ka nav izpildīta vajadzība un ka viņiem jācenšas atrast atbilstošu komandķēdi. Ienākumu zaudējums parasti rodas. Tas jo īpaši attiecas uz pakalpojumu nozarēm. Pieeja, kas ir izrādījusies veiksmīga luksusa viesnīcās, ir dot iespēju ikvienam darbiniekam, kas saņem sūdzību, darīt to, kas nepieciešams, lai atrisinātu šo problēmu vai paziņotu attiecīgajai pusei par problēmu. Tad viņi personīgi seko, lai nodrošinātu klienta apmierinātību.

Lielais attēls

Darbinieku līdzdalība nenozīmē, ka vadība vienkārši nodod organizācijas darbiniekus darbiniekiem. Vadība vēl ir nepieciešama, lai uzraudzītu darbību kopumā, apstiprinātu vai veto lēmumus un saglabātu vienmērīgu uzņēmējdarbības aspektu. Mūsdienu strauji attīstītajā uzņēmējdarbības vidē, kad katrs darbinieks saprot savu ieguldījumu un ieguldījumu, ir nenovērtējams uzņēmuma panākumu līmenis, viņi var strādāt ar lielāku entuziasmu un gūt lielāku lepnumu par organizācijas izaugsmi un turpmāko peļņu.