Nagu salona sanitārijas prasības

Sanitārija ir viens no svarīgākajiem nagu salona nozares aspektiem. Pareiza sanitārija novērš sēnīšu un baktēriju slimību izplatīšanos no viena klienta uz citu un palīdz nodrošināt drošus darba apstākļus salonā. Teksasas Kosmētikas departaments pabeidz ikgadējos pārskatus un piemērojamos atjauninājumus nagu salonu sanitārijas prasībām, lai nodrošinātu, ka standarti piedāvā visefektīvāko pieeju klientu infekcijas samazināšanai.

Izglītība

Kopā ar nepieciešamo izglītību, kas nepieciešama, lai iegūtu licenci naglas tehniķim, Teksasas Kosmētikas departaments pieprasa visiem licencētajiem manikīra, operatoriem un manikīra instruktoriem pabeigt vismaz divas stundas sanitārijas izglītības, lai apmierinātu tālākizglītības prasības. Lai atjaunotu licenci, šīs tālākizglītības stundas jāpabeidz pirms pašreizējās licences derīguma termiņa beigām.

Sterilizatori

Visiem nagu saloniem ir jāizmanto sterilizatori, ko apstiprinājusi ASV Pārtikas un zāļu pārvalde, lai dezinficētu metāla darbarīkus. Lai pienācīgi sterilizētu, agregātus vispirms jātīra ar karstu ūdeni un ziepēm, dezinficē mitrā sanitizatorā un pēc tam sterilizē ar autorizētu autoklāvu, ultravioleto sanitizeru vai sausu sterilizatoru. Lai nodrošinātu pareizu sterilizāciju, lietotājiem ir jāizmanto sterilizators saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Footspa

Lai ievērotu sanitārijas prasības, ir nepieciešami nagu saloni, kas nodrošina pilnīgu pedikīra un citu ar pēdām saistītu pakalpojumu sniegšanu. Saskaņā ar Teksasas kosmētikas likumu visas footspa sistēmas ir jānotīra, jātīra un jādezinficē gan starp klientiem, gan katru dienu. Sistēmām jābūt arī nosusinātām, izskalotām, tīrītām un sanitizētām ik pēc divām nedēļām. Visi sanitārie centieni jāreģistrē rakstiskā žurnālā.

Kontakcijas

Lai nodrošinātu pareizu sterilizāciju un novērstu slimības izplatīšanos, Teksasu nagu salonos aizliegts nodarboties ar nagu tehniķi, instruktoru vai citu darbinieku, kam ir infekcijas vai lipīga slimība. Šis noteikums attiecas uz Texas Cosmetology Law 1602.406. Iedaļu. Tomēr 1990. gada amerikāņu ar invaliditāti likums paredz dažus aizsardzības pasākumus.

Atbildība

Lai gan katram naglas tehniķim tas varētu būt ideāls, lai attīrītu savus darbarīkus, Texas kosmetoloģijas likums nosaka, ka nagu salona īpašnieks ir atbildīgs par to, lai visi agregāti tiktu atbilstoši sanitizēti un sterilizēti saskaņā ar noteikumiem. Īpašnieka pienākums ir arī nodrošināt, lai uzņēmums uzturētu sanitāros apstākļus un atbilstu sanitārijas noteikumiem, kas izklāstīti Texas Cosmetologists likumu un noteikumu grāmatā, kas tiek atjaunināta katru gadu.