Daudzdimensionāla organizatoriskā struktūra

Organizatoriskā struktūra ir priekšnieku, attiecību un skaidras atbildības pasaule, no kurām katra ir svarīga mazo uzņēmumu darbībai. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra stiprina tās kultūru, kas atbalsta īpašnieka vīziju par uzņēmuma virzību un organizatorisko stratēģiju, kas ļauj uzņēmumam veiksmīgi konkurēt tirgos. Daudzdimensionālā vai sadalītā organizatoriskā struktūra koordinē uzņēmuma darbinieku darbības, kas var veikt un pārdot daudzus produktus vai pakalpojumus vairākās pilsētās, reģionos, valstīs vai valstīs.

Daudzdimensionālās organizatoriskās struktūras projektēšana

Daudzdimensionāla organizatoriskā struktūra apvieno uzņēmumu pēc atsevišķām nodaļām, kas balstās uz ģeogrāfiskām atrašanās vietām, produktiem vai pakalpojumiem. Piemēram, pārvietojošs uzņēmums var izveidot ģeogrāfiski sadalītu struktūru, kas ietver Teksasas un Kalifornijas nodaļas. Kā alternatīvu ražošanas uzņēmums varētu ieviest uz produktu balstītu sadalītu struktūru, kas ietver kabeļu montāžu un produktu inženierijas nodaļas. Turpretī profesionālu pakalpojumu uzņēmums varētu organizēt pakalpojumu līnijas, piemēram, personīgo un uzņēmējdarbības pakalpojumu nodaļas.

Daudzdimensiju organizatoriskās struktūras darbība

Mazam uzņēmumam, piemēram, apdrošināšanas aģentūrai, ar reģionālu organizatorisko struktūru, var būt vairāki reģioni, kas izplatās vienā vai vairākās valstīs un līdz ar to vairākiem vietējiem tirgiem. Savukārt valsts uzņēmumam, piemēram, programmatūras izstrādātājam, var būt biroji ASV un Indijā, bet tikai viens vietējais tirgus. Abos gadījumos uzņēmuma galvenā mītne Amerikas Savienotajās Valstīs saglabā stratēģiskās plānošanas un kontroles pienākumus visām nodaļām. Tomēr katras nodaļas vadošajiem darbiniekiem ir pienākums veikt operatīvos un cilvēkresursu pienākumus attiecīgajā nodaļā. Šī organizatoriskā struktūra ļauj pielāgot katru nodaļu un tās funkcionālās nodaļas, piemēram, pārdošanas, finanšu un mārketinga, vietējā tirgus īpatnības.

Daudzdimensiju organizatoriskās struktūras priekšrocības

Grāmatvedības rīku tīmekļa vietnes vadītājs Stīvens Braggs (Steven Bragg) raksta, ka daudzveidīgās struktūras priekšrocības ietver spēju vadīt augstāko vadītāju atbildību par to vietējo darbību rezultātiem, kas atrodas to kontrolē. Turklāt katra nodaļa ir uzmanīga par pārmaiņām savā tirgū, kas nodaļai dod iespēju ātri reaģēt uz šīm pārmaiņām un saglabāt konkurētspēju, pārorientējot savus darbības centienus uz mainīgajām patērētāju vēlmēm. Lai uzlabotu nodaļas atsaucību, lēmumu pieņemšana ir sadalīšanas līmenī. Turklāt, koncentrējoties uz vietējo tirgu, katra nodaļa var attīstīt un ražot preces un pakalpojumus, kas vēršas pie tās tirgus un ka nodaļa ražo un transportē, izmantojot vietējos resursus.

Daudzdimensiju organizatoriskās struktūras trūkumi

Stīvens Braggs norāda, ka daudzdimensiju organizatoriskās struktūras trūkumi ietver funkciju dublēšanos, piemēram, pārdošanu vai ražošanu katrā nodaļā, kas neļauj sasniegt mēroga ekonomiju un paaugstināt darbības izmaksas. Funkciju dublēšanās var izraisīt arī standartizācijas un neefektivitātes trūkumu. Iespējams, ka uzņēmumu iedalījumi, kas attiecas uz nodaļām, piemēram, prēmijas, novedīs pie sāncensības, kas var novest pie tā, ka viena nodaļa pazeminās citas nodaļas darbību.