Daudzpakāpju ienākumu pārskats Vs. Viena soļa paziņojums

Peļņas vai zaudējumu aprēķins, ko sauc arī par peļņas vai zaudējumu aprēķinu, parāda uzņēmuma fiskālo darbību noteiktā laika periodā. Šie peļņas vai zaudējumu aprēķini, kas parasti tiek sagatavoti reizi ceturksnī vai gadā, atspoguļo uzņēmuma ieņēmumus, izdevumus un starpību starp abiem. Uzņēmumiem ar īpašām uzņēmējdarbības struktūrām, piemēram, korporācijām, ir jāiesniedz daudzpakāpju peļņas vai zaudējumu aprēķins, bet citiem uzņēmumiem ir iespēja iesniegt vienpakāpju peļņas vai zaudējumu aprēķinu.

Vairāku posmu ienākumu pārskata priekšrocības

Daudzpakāpju peļņas vai zaudējumu aprēķins ietver detalizētu uzņēmuma dažādu ieņēmumu un izdevumu avotu sarakstu. Daudzpakāpju peļņas vai zaudējumu aprēķins atklāj uzņēmuma bruto peļņu, kas ir starpība starp tā pārdošanas ieņēmumiem un pārdoto preču izmaksām, kā arī peļņu, kas ir starpība starp tā bruto peļņu un tās darbības izmaksām. Ieguldītāji un finanšu analītiķi bieži izmanto daudzpakāpju ienākumu pārskatu datus, lai noteiktu uzņēmuma vispārējo veselību, piemēram, tā bruto peļņu un peļņas normu.

Daudzpakāpju ienākumu pārskata trūkumi

Lai gan daudzpakāpju peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir sniegta plaša informācija par uzņēmuma darbību, procesos, kas saistīti ar detaļu sagatavošanu šajos paziņojumos, var būt sarežģīti un laikietilpīgi. Grāmatvedim jānorāda katram ieņēmumu un izdevumu veidam kategorijas, pēc tam jāreģistrē katrs darījums un jānorāda katrai kategorijai atbilstošas ​​summas. Ja darījums tiek ievadīts nepareizā kategorijā, kļūda var ietekmēt to, kā peļņas vai zaudējumu aprēķins parāda tā rezultātus. Kļūdaini dati par peļņas vai zaudējumu aprēķinu var likt ieguldītājiem izdarīt kļūdainus pieņēmumus par uzņēmuma labklājību.

Vienpakāpju ienākumu pārskata priekšrocības

Uzņēmumi, kuriem ir vienkārša struktūra, piemēram, individuālie komersanti un partnerības, bieži vien gūst daudz priekšrocību, izmantojot vienpakāpes peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Vienkāršotajā pārskatā izdevumi tiek atspoguļoti vienā pozīcijā neto ienākumiem, nevis rezultātu sadalīšana pēc bruto peļņas un darbības peļņas. Šī pieeja padara grāmatvedības uzskaiti daudz vieglāk tiem grāmatvežiem, kuri sagatavo paziņojumus. Šo apgalvojumu lasītāji var arī koncentrēties uz vienu numuru - neto ienākumiem -, lai novērtētu uzņēmuma veselību.

Vienpakāpju ienākumu pārskata trūkumi

Vissvarīgākais trūkums vienpakāpju peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir informācijas trūkums. Ieguldītāji un aizdevēji bieži novērtē uzņēmuma lietderību attiecībā uz citiem faktoriem, kas nav tās neto ienākumi. Viņi bieži izskata tādus faktorus kā bruto peļņa un darbības peļņa, lai noteiktu, no kurienes vairums izdevumu ir radušies un vai uzņēmums var saglabāt savu rentabilitāti. Nesniedzot šos datus, mazie uzņēmumi var palaist garām iespēju informēt potenciālos investorus vai aizdevējus par savu dzīvotspēju un zaudēt iespējas iegūt lielāku pamatkapitālu.