Ārējās WiFi antenas uzstādīšana

Ārējās antenas uzstādīšana jūsu Wi-Fi maršrutētājam var palīdzēt paplašināt tā diapazonu vai nodrošināt bezvadu internetu publiskai telpai, ēkai vai dārzam. Antenas atrašanās vieta ir būtiska tās darbības efektivitātei, un tā jāuzstāda pēc iespējas augstāk, izvairoties no vietām, kurās ir šķēršļi, piemēram, koki, ēkas un zaļumi. Wi-Fi maršrutētājam ir jābūt ārējai antenas izvadei un nepieciešama 75 omu koaksiālā kabeļa savienojums starp āra antenu un koaksiālo savienotāju maršrutētāja aizmugurē.

1.

Atrodiet savu ārējo Wi-Fi antenas optimālo pozīciju. Tam jābūt pēc iespējas tuvāk jūsu pārklājuma zonas centram, ar cietu sienu, lai to novērstu. Izvairieties no vietām ar apkārtējiem šķēršļiem.

2.

Palaidiet kabeli no maršrutētāja uz ārējās antenas pozīciju, bet vēl nepievienojiet to.

3.

Novietojiet antenas kronšteinu pret sienu vēlamajā vietā, cik vien iespējams. Ar zīmuli atzīmējiet tās montāžas caurumus uz sienas. Pārliecinieties, ka kronšteins ir novietots tā, lai antena būtu vertikāla.

4.

Urbiet caurumus, izmantojot piemērotu mūra urbumu, lai tas atbilstu jūsu sienas aizbāžņiem un skrūvēm. Ievietojiet sienas kontaktdakšas un skrūves un skrūvgriezi pieskrūvējiet pie sienas.

5.

Piestipriniet ārējo antenu uz stiprinājuma un pievienojiet kabeli. Pārliecinieties, vai tiek ievērotas antenas instrukcijās aprakstītās pretestības procedūras. Tas palīdzēs pagarināt antenas kalpošanas laiku.

6.

Pievienojiet kabeli ārējā antenas izvadam maršrutētājam. Pārbaudiet pārklājuma zonu, izmantojot klēpjdatoru, viedtālruni vai citu ierīci, kas spēj saņemt Wi-Fi signālu.

Nepieciešamās lietas

 • Antenas stiprinājuma kronšteins
 • Koaksiālais kabelis ar atbilstošiem savienotājiem
 • Maršrutētājs ar ārējo antenas izvadi
 • Urbt ar piemērotiem mūra urbjiem
 • Sienas skrūves
 • Sienas aizbāžņi
 • Skrūvgriezis
 • Zīmulis

Padomi

 • Lai izvairītos no iespējamiem signāla degradācijas traucējumiem vadā, turiet kabeli starp maršrutētāju un antenu.
 • Silikona hermētiķis vai pašsavienojoša lente ap kabeļa savienotāju pie antenas pamatnes var uzlabot tā laika apstākļu izturību.
 • Pārslēdzot maršrutētāju, lai izmantotu citu Wi-Fi kanālu, var samazināt citu tuvumā esošo tīklu traucējumus.

Brīdinājums

 • Esiet uzmanīgi, strādājot no kāpnēm vai citām platformām, lai uzstādītu ārējo antenu.