Kā samazināt peļņas nodokļa atgūšanu biznesa darījumos

Ja jūs pārdodat vai likvidējat aktīvus darījumu darījumā, visi amortizācijas izdevumi, kas tiek pieprasīti par aktīvu tā ekspluatācijas laikā, tiek iekasēti izvietošanas gadā. Jūsu uzkrātā nolietojuma summa tiek atņemta no jūsu bāzes aktīvā. Tas palielina jūsu peļņu no pārdošanas un var radīt kapitāla pieaugumu. Lai kompensētu nolietojuma atgūšanas sekas, pārliecinieties, ka ņemat vērā visus elementus, kas palielina jūsu pamatu aktīvā.

1.

Aprēķiniet aktīva uzlabošanas izmaksas. Kapitāla uzlabojumi pagarina aktīva lietderīgās lietošanas laiku un ietver papildinājumu pievienošanu nekustamajam īpašumam, jumtu vai elektroinstalāciju nomaiņu un centrālā gaisa kondicionēšanas uzstādīšanu.

2.

Aprēķiniet vietējās pašvaldības veikto novērtējumu par ceļu segumiem, ietvju pievienošanu vai uzlabošanu, kā arī parasto komunālo pakalpojumu līniju pievienošanu vai nomaiņu.

3.

Aprēķiniet zaudējumu dēļ veikto remontu izmaksas.

4.

Aprēķiniet visas juridiskās izmaksas, kas rodas, saņemot, aizstāvot vai pilnveidojot īpašuma nosaukumu.

5.

Aprēķiniet visas radušās zonējuma izmaksas.

6.

Aprēķiniet jebkuru izdevumu vērtību, kuru esat izvēlējies kapitalizēt, nevis atskaitīt kā izdevumus par iepriekšējām nodokļu deklarācijām. Piemēri, kurus varat izvēlēties, lai kapitalizētu, ir iepriekšējās īpašnieka izpētes un eksperimentēšanas izmaksas, procenti un nodokļi, ko esat samaksājis, lai iegūtu aktīvu, un izmaksas, kas saistītas ar arhitektūras barjeru likvidēšanu, kas ļauj invalīdiem un veciem cilvēkiem piekļūt jūsu pārdotajam aktīvam. Ja pieprasījāt piekļuves kredītu invalīdam, jums ir jāatņem saņemtā kredīta summa.

7.

Pievienojiet kopsummas savam pamatam par aktīvu. Jūsu izmaksu pamats ir summa, ko maksājāt par aktīvu. Rezultāts ir jūsu koriģētais pamats, kas ir atkarīgs no amortizācijas atgūšanas.