Kā pieslēgt ārējos skaļruņus DVD un LCD projektoram

Lai uzlabotu skaļuma līmeni, skatoties DVD vai citu biznesa prezentāciju, projektoram varat pievienot ārējos skaļruņus. Lielākajā daļā projektoru ir audio izejas ports, kas ļauj pieslēgt ārējās audio iekārtas ar standarta pieslēguma kabeļiem. Kad savienojums ir izveidots, iekšējie skaļruņi projektorā atslēdzas, lai izvairītos no pretrunām ar skaļruņu skaņu.

1.

Izslēdziet projektoru un ārējos skaļruņus.

2.

Pievienojiet vienu RCA audio kabeļa galu projektora savienojuma paneļa audio izejas ligzdai.

3.

Ievietojiet kabeļu pretējo galu skaļruņu vai audio uztvērēja audio ieejas ligzdā.

4.

Ieslēdziet projektoru, un skaļruņi un projektora skaņa tiks nosūtīta uz ārējiem skaļruņiem. Ja izmantojat uztvērēju ar skaļruņu sistēmu, nospiediet pogu Source (Avots), līdz dzirdat skaņu no projektora uz skaļruņu sistēmu.

Nepieciešamās lietas

  • RCA audio kabeļi