Kā plānot procesu balstītu revīziju

Mazie uzņēmumi pastāvīgi pilnveido savu darbību, lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti. Lai noteiktu efektivitāti, jānovērtē daudzi uzņēmumu izmantotie procesi, un procesu izmaiņas var samazināt izmaksas vai būtiski palielināt ienākumus. Procesuālās revīzijas ļauj vadītājiem vai mazo uzņēmumu īpašniekiem risināt pašas savas darbības pamatu un noteikt, vai uzņēmums ievēro pareizo ceļu uz rentabilitāti un ilgmūžību. Šo revīziju rūpīga plānošana rada skaidrus rezultātus un ļauj uzņēmuma īpašniekam vai pārvaldniekam izmainīt procesus, lai panāktu lielāku veiktspēju.

1.

Nosakiet pārbaudes procesu. Katrai revīzijai jārisina viens process un ar to saistītā informācija. Lielākām operāciju revīzijām procesus vajadzētu sadalīt mazākos novērtējumos.

2.

Apsveriet procesa vēlamo mērķi. Katram procesam uzņēmumā jāizpilda īpaša funkcija, kas pievieno vērtību uzņēmumam kopumā. Nevajadzīgi procesi nepalielina vērtību, un savvy uzņēmēji var tos novērst, kad kļūst skaidrs, ka viņiem trūkst funkciju.

3.

Izveidot novērtēšanas prasības procesa posmiem. Tie ietver procesa veikšanu vairākas reizes, uzmanīgi pievēršot uzmanību katram vajadzīgajam solim un nosakot, vai kādas darbības var uzlabot. Kopīgas uzlabošanas jomas ir ātrums, precizitāte, darbaspēka izmaksas, klientu attiecības un atlaišana.

4.

Konsultē auditorus pierakstīt visas jomas, kurās jāveic uzlabojumi visā revīzijas procesā. Šīs piezīmes ļaus vadītājiem vai īpašniekiem noteikt izmaiņas, kas var precizēt procesu un palielināt uzņēmuma vērtību.

5.

Apkopojiet revīzijas ziņojumu, kurā ietverta informācija un novērtējuma rezultāti, izmantojot plānu. Ietveriet tieši to, kādas metodes tika izmantotas novērtēšanā un kādi izmērāmi rezultāti.

Brīdinājums

  • Revīzijas plāniem vajadzētu atturēt no ieteikumiem audita procesa laikā. Tie var izmainīt rezultātus un izraisīt sliktus revīzijas datus.