Kā plānot tikšanos par darba vietas komunikāciju

Efektīva komunikācija darbavietā uzlabo produktivitāti un veicina kolēģu komandas darba izjūtu. Sanāksme par biroja komunikāciju ir efektīvs veids, kā noteikt darbinieku cerības un saņemt atgriezenisko saiti par komunikāciju. Lai efektīvi izmantotu sapulces laiku, jums ir nepieciešama stabila darba kārtība, kas attiecas uz jūsu uzņēmumam raksturīgajām komunikācijas problēmām. Dodiet sev daudz laika, lai sagatavotos sanāksmei, novērtējot pašreizējos komunikācijas paradumus darba vietā, kā arī savus mērķus.

1.

Ievērojiet pašreizējās saziņas metodes birojā. Novērtējiet šo metožu efektivitāti, kas var ietvert e-pastu, tūlītējo ziņojumapmaiņu, personisko un telefonu sakarus. Iesaistīt citus vadības darbiniekus un uzraudzītājus, lai iegūtu viņu pašreizējo paradumu analīzi.

2.

Uzrakstiet sarakstu ar komunikācijas mērķiem un izmaiņām, kuras vēlaties redzēt organizācijā. Izcelt vēlamo saziņas metodi dažādās situācijās. Nosakiet galvenos trūkumus vai jomas, kurās jāuzlabo pašreizējās komunikācijas metodes.

3.

Detalizēti norādiet, kā darbiniekiem ir jāveic izmaiņas komunikācijā. Piemēram, jūs varat izlemt, ka darbiniekiem, ja iespējams, ir jāizmanto personiska komunikācija vai jānodrošina, ka daži darbinieki tiek iekļauti e-pasta paziņojumā. Nosakiet, vai apmācība ir nepieciešama, vai arī darbinieki paši var nekavējoties veikt izmaiņas.

4.

Izveidojiet komunikācijas standartu kopijas, kuras vēlaties ieviest. To rakstiski samazinot nepareizas interpretācijas iespēju vai arī jūs varēsiet sapulcināt diskusiju.

5.

Uzrakstiet sanāksmes darba kārtību, pamatojoties uz piedāvātajām izmaiņām un darbinieku gaidītajām komunikācijas cerībām. Iekļaujiet laiku atgriezeniskajai saitei vai jautājumiem no sanāksmes dalībniekiem. Izmantojiet sapulci, lai praktizētu savas komunikācijas prasmes, īpaši uzmanīgi klausoties pārējos dalībniekus un ļaujot viņiem izteikties pirms atbildes.