Kā plānot LAN izkārtojumu

Kādā brīdī jūsu uzņēmumam būs nepieciešams lokālais tīkls, lai koplietotu skaitļošanas resursus un atvieglotu sadarbību un efektivitāti. Plānošana ir būtiska, uzstādot tīklu un tur ir daudz detaļu, kas jāpārvalda. LAN faktiskais izkārtojums ir svarīgs plānošanas elements, jo tīkla elektroinstalāciju nepareiza izvietošana var novest pie nepareiza tīkla darbības.

1.

Iegūstiet ēkas plānus un apziniet apgaismes ķermeņus un citas lielas elektroierīces. Elektromagnētiskie traucējumi var radīt postošas ​​sekas LAN un izraisīt neregulāras problēmas, kuras ir grūti izsekot.

2.

Nosakiet serveru un tīkla ierīču izvietojumu datu centrā vai tīkla skapjos. Iekārtas izvietošana tieši ietekmēs jūsu vadu un sienu domkratu izvietošanu.

3.

Izlemiet, vai vadīt vadu caur griestiem vai zem grīdas. Stāvu plāni var novērst vienu vai otru kā iespēju. Piemēram, ja ēka atrodas uz betona plātnes, jūsu vienīgā izvēle ir griesti, kur ir dienasgaismas spuldzes. Paturiet prātā drošību, plānojot vadu vadību, un izvairieties no tā, lai jūsu vadu lietošana būtu viegla, lai to varētu piekļūt neatļauta persona.

4.

Izmēriet vadu vadību un pārliecinieties, ka jums nav vairāk par 110 metriem. Ethernet kabeļa maksimālais ilgums ir aptuveni 100 metri, plus 10 metri plāksteru kabeļi no sienas līdz faktiskajām ierīcēm. Ja ilgums ir garāks par 100 metriem, jums būs jāinstalē retranslators vai jāpārslēdzas no stieples uz šķiedru, kam ir daudz ilgāks maksimālais darbības laiks.

5.

Identificējiet biroja sienas, kurās vēlaties instalēt tīkla ligzdu. Pienācīgi ņemiet vērā konkrētā kabīnes vai biroja un tā aprīkojuma lielumu un orientāciju. Nenovietojiet ligzdu tādā vietā, kas izraisa vadu bojājumu.

6.

Dokumentējiet savu plānu, izveidojot biroju un vadu ceļu zīmējumus. Šis dokuments būs noderīgs, ja nākotnē tiks veiktas ēkas izmaiņas, kā arī LAN problēmu novēršana.

Nepieciešamās lietas

  • Stāvu plāni
  • Diagrammu programmatūra