Cik liela ietekme ir līderim?

Līderiem ir liela ietekme uz saviem darbiniekiem un uzņēmuma panākumiem. Darbinieki meklē vadību, koučingu, atbalstu un atgriezenisko saiti no saviem vadītājiem un līderiem, kas ir īsi kādā no šīm kategorijām, apdraudot savu darbinieku apmierinātību un visa uzņēmuma reputāciju uzņēmēju aprindās.

Iesaistīšanās

Darbinieki, kas ir aizrautīgi par savu darbu, ir labākie darbinieku veidi. Viņi ir lojāli savam uzņēmumam, bieži vien vēlas veikt papildu darbu un palīdzēt nostiprināt savu darba devēju labu reputāciju, izmantojot pozitīvu mutvārdu komunikāciju. Līderi var tieši ietekmēt darbinieku iesaistīšanos, izrādot bažas par savu darbinieku labklājību un veselību, ļaujot saviem darbiniekiem atklāti sazināties un izteikt savas idejas un slavēt indivīdus par labi paveikto darbu, saskaņā ar tīmekļa vietni „Leadership Hub”.

Izglītība

Līderiem, kuri ir gatavi sniegt saviem darbiniekiem nepieciešamās apmācības darbā, vajadzības gadījumā būs daudz izglītots un produktīvāks personāls. Atklājot tālākizglītību, redzams, ka līderis ir gatavs izcelt savu darbinieku labāko sniegumu, kas palīdz paaugstināt vispārējo morāli.

Produktivitāte

Vadītāji vairākos veidos tieši un netieši ietekmē savu darbinieku produktivitāti. Piemēram, līderis, kuram ir sliktas plānošanas prasmes, radīs grūtības darbiniekiem ievērot termiņus, un, visbeidzot, produktivitāte var samazināties, jo darbinieki kļūs mazāk motivēti, jo reālāks termiņš būs reālistiskāks. Līdzīgi līderis, kas izmanto pilnvaras deleģēt uzdevumus, var pārslogot savus darbiniekus, tādējādi samazinot produktivitāti.

Atsauksmes

Ļoti efektīvi vadītāji zina, ka svarīgāk ir veidot atgriezenisko saiti tādā veidā, kas koncentrējas uz pozitīvām īpašībām un piedāvā risinājumus, kā uzlabot veiktspēju, nekā uz trūkumiem. Saskaņā ar tīmekļa vietni GovLeaders, uzņēmumu vadītāju sniegta brīvprātīga, detalizēta, tūlītēja un pozitīva atgriezeniskā saite var pozitīvi ietekmēt darbinieku sniegumu.