Kā pārvietot Android lietotnes

Pēc noklusējuma jūsu Android tālruņa lietotnes tiek saglabātas ierīcē. Lejupielādētās programmas var pārvietot uz tālruņa atmiņas karti, lai atbrīvotu vietu. Lietotne netiek modificēta, kad tā tiek pārvietota uz karti un darbojas tādā pašā veidā. Programmas var pārvietot uz priekšu un atpakaļ starp tālruni un atmiņas karti tik bieži, cik nepieciešams.

1.

Lai skatītu sākuma ekrānu, Android mobilajā tālrunī nospiediet “Home”.

2.

Pieskarieties “Izvēlne” un pēc tam pieskarieties “Iestatījumi”. Pieskarieties „Programmas” un pēc tam pieskarieties „Pārvaldīt lietojumprogrammas”.

3.

Pieskarieties cilnei „Visi”, lai skatītu visas programmas, kas instalētas jūsu Android tālrunī.

4.

Pieskarieties lietotnei, kuru vēlaties pārvietot uz tālruņa SD karti.

5.

Pieskarieties “Pārvietot uz SD karti” un gaidiet, līdz lietotne pārsūtīsies uz karti. Kad process ir pabeigts, opcija “Pārvietot uz tālruni” aizstāj SD kartes opciju.

6.

Atkārtojiet katrai lietojumprogrammai, ko vēlaties savā SD kartē. Nospiediet “Sākums”, lai izietu no sākuma ekrāna.