Kā politiskā tendence ietekmē mazo uzņēmumu?

Politiskās tendences var ietekmēt jebkuru sabiedrības līmeni - gan privātpersonas, gan ģimenes, gan organizācijas, piemēram, mazos uzņēmumus. Valdības aģentūru un vadītāju noteiktās politikas tendences var ietekmēt tiesisko regulējumu, kurā darbojas mazie uzņēmumi, tirgus apstākļi, kas ietekmē patērētāju uzvedību, un valdības sniegtais palīdzības apjoms mazajiem uzņēmumiem. Politisko tendenču apzināšanās valsts un vietējā līmenī ir būtiska daļa no jūsu mazo uzņēmumu plānošanas un stratēģijas izstrādes.

Ekonomiskās tendences

Dažādas politiskās partijas vai indivīdi īsteno dažādas politikas, lai virzītu valsts un vietējo ekonomiku uz labklājību, pamatojoties uz viņu pašu ekonomiskajām ideoloģijām. Tas nozīmē, ka politiskās tendences var ietekmēt nodokļus, ko iekasē no uzņēmumiem un privātpersonām, atstājot savus klientus un sevi ar vairāk vai mazāk naudas tērēt tirgū. Ekonomikas politika var ietekmēt arī procentu likmes visā ekonomikā, ieskaitot likmes mazo uzņēmumu aizdevumiem. Visu sabiedrības ekonomisko dalībnieku noskaņojumu var ietekmēt valdības spēja kontrolēt ekonomiskos apstākļus. Piemēram, grūtībās nonākušajā ekonomikā patērētāji var mazāk tērēt tirgū, radot bankām mazākus aizdevumus uzņēmumiem.

Valsts drošība

Valsts drošības apsvērumi var ietekmēt patērētāju pirkšanas un taupīšanas paradumus visā ekonomikā, un politikas tendences var darīt daudz, lai paaugstinātu vai nomierinātu drošības bailes. Ikvienam cilvēkam un varas pusēm ir tieša ietekme uz tautas attiecībām ar tās kaimiņiem globālajā sabiedrībā, tostarp naidīgajiem konkurentiem. Valsts, kurai ir miers, var mudināt cilvēkus ne tikai tērēt vairāk, bet arī vairāk ieguldīt ilgtermiņa aktīvos, piemēram, mājās un uzņēmumos.

Darba likumi

Izmaiņas darba likumos var paredzēt, ņemot vērā politiskās tendences. Politiskie kandidāti bieži vien pauž savu viedokli par minimālajām algām, apdrošināšanas prasībām, ar darbu saistītiem nodokļiem un noteikumiem par nodarbinātības noteikumiem. Jebkuras izmaiņas darba likumdošanā var nozīmēt izmaiņas uzņēmuma izdevumos, un šie izdevumi var būt nozīmīgi maziem uzņēmumiem bez lielām naudas rezervēm. Piemēram, minimālās algas maiņa var tieši samazināt neliela uzņēmuma rentabilitāti.

Mazās uzņēmējdarbības palīdzība

Mazie uzņēmumi Amerikas Savienotajās Valstīs var izmantot dažādus bezmaksas vai zemu izmaksu pakalpojumus no federālajām un valsts aģentūrām, tostarp dotāciju fondus, apdrošinātos aizdevumus, konsultāciju pakalpojumus un pat nodokļu atvieglojumus. Likumdošanas politikas tendences var palīdzēt palielināt vai samazināt šo pakalpojumu skaitu un apjomu, kas var ietekmēt mazo uzņēmumu īpašnieku iespējas veidot ilgtspējīgu un rentablu uzņēmumu.