Fakti par darbinieku un vadītāja saistību

Dažreiz attiecības starp darbinieku un darba devēju ir trauslas. Darbinieks var justies spiests saglabāt savu darbu, saglabājot nelabvēlīgus viedokļus par viņa priekšnieku, bet priekšnieks jautā, vai darbinieks strādā pēc iespējas labāk. Darba devēji ir noraizējušies arī par darbinieku morāli, jo zemā morāle var radīt dārgas problēmas ar apgrozījumu vai zemu produktivitāti.

Apsvērumi

Lai gan daudzi uzņēmumi nodarbina darba ņēmējus bez oficiāliem nolīgumiem, citi strādā ar darbiniekiem, kas strādā bez darba. Uzņēmums var izbeigt darbinieku gandrīz jebkura iemesla dēļ, ja vien uzņēmums nav pieņēmis lēmumu par atlaišanu, pamatojoties uz diskrimināciju vai ziņošanu. Šī vienošanās dažkārt ir konflikta avots starp darbinieku un vadītāju, jo darbinieks baidās zaudēt savu darbu.

Ekspertu ieskats

Recesijas laiki var negatīvi ietekmēt attiecības starp darbinieku un darba devēju. Darbinieks var sākties neuzticēties uzņēmumam un bailes zaudēt savu darbu smaga finanšu laika dēļ. Ekonomikas lejupslīde tiešām varētu būt iespēja vadītājiem veidot lojalitāti uzņēmumam. Autori Stephen A. Miles un Nathan Bennett rakstā "Bloomberg BusinessWeek" apgalvo, ka "darba devēji biežāk lūdz darbiniekus uzticēties uzņēmumam, nodrošinot darbiniekiem, ka nākotnē būs labākas dienas, un šodien viņu centieni netiks aizmirsti."

Bažas

Ja darba devējs neņem vērā darbinieku bažas, tas varētu radīt vairākas svarīgas un dažreiz dārgas problēmas. Bez apgrozījuma vardarbība darba vietā ir arī risks uzņēmumam, ja darbinieki kļūst neapmierināti. Darbinieki, kurus vadītāji uzskata par maznozīmīgiem, var arī apdraudēt uzņēmuma patentētās informācijas drošību, vai nu daloties komercnoslēpumos, vai arī iegūstot šīs vērtīgās zināšanas citam konkurējošam uzņēmumam. Uzņēmums, kas neveicina produktīvas attiecības starp darbiniekiem un vadītājiem, arī var attīstīt sliktu reputāciju nozarē.

Perspektīva

Saskaņā ar vadības konsultantu Stephen A. Miles, ir lietderīgi aplūkot darba devēja un darbinieka attiecības kā solījumu virkni. Piemēram, darba devēji sola naudu un darba atbalstu, kamēr darbinieks sola veikt savu darbu pēc iespējas labāk.

Risinājumi

Darba devēji var veikt pasākumus, lai uzlabotu darbinieku un vadītāju attiecības, lai veicinātu ļoti produktīvu un laimīgu darba vietu. Pirmkārt, vadītāji var īstenot darbinieku atzīšanas vai atalgojuma programmas, lai pateiktos darbiniekiem par labi paveikto darbu. Svarīgi ir arī sanāksmes un regulāras komunikācijas starp darbiniekiem un vadītājiem, īpaši, ja darbinieki jūtas atvienoti no uzņēmuma vadības.