Vai man ir nepieciešams datu plāns viedtālruņa Wi-Fi tīklam?

Visi viedtālruņi ir aprīkoti ar datu plānu, kam ir jēga - jums galu galā ir vajadzīgs datu plāns, lai varētu piekļūt tiešsaistē, ja neesat Wi-Fi tīkla diapazonā. Tomēr jums nav jāatrodas mobilo datu tīkla diapazonā vai, lai, izmantojot viedtālruni, būtu plāns izmantot Wi-Fi, abi ir pilnīgi neatkarīgi viens no otra.

Wi-Fi izmantošana

Ikreiz, kad viedtālrunis atrodas Wi-Fi tīkla diapazonā, tas var izveidot savienojumu ar to, ja vien par to zini. Tas tā ir, pat ja SIM kartīte viedtālrunī nav aktīva vai ja viedtālrunim nav SIM kartes. Jūs to varat izmantot daudzās situācijās. Piemēram, ja jūs atrodaties ārzemēs, varat izvairīties no papildu maksām, izslēdzot datu viesabonēšanu un izmantojot Wi-Fi tīklus, lai iegūtu tiešsaistē. Jūs pat varat izslēgt viedtālruņa piekļuvi mobilo sakaru tīklam gan datu, gan balss un tekstu vajadzībām, kā arī saglabāt piekļuvi Wi-Fi tīklam. Lai to izdarītu, viedtālrunim ieslēdziet lidmašīnas režīmu, atveriet Wi-Fi iestatījumus un aktivizējiet funkciju.