Ražošanas noliktavu izkārtojuma paraugprakse

Noliktavas ir svarīgas ražošanas darbības, jo tās tiek izmantotas izejvielu un gatavo preču uzglabāšanai. Efektīva noliktavu darbība veic rūpīgu plānošanu un rūpīgu uzmanību detaļām, lai darbotos maksimāli efektīvi. Ir dažas labākās prakses, kas noliktavu vadītājiem jāapsver, nosakot un saglabājot savu noliktavu, lai nodrošinātu, ka to darbība norit vienmērīgi un efektīvi.

Nākotnes plāns

Efektīvai uzglabāšanai ir nepieciešama rūpīga nākotnes plānošana. Lai gan atsevišķs izkārtojums var apmierināt uzņēmuma tiešās noliktavas vajadzības, tas var nebūt pietiekams, lai apmierinātu tās nākotnes vajadzības. Uzglabāšanas vajadzības var mainīties, pamatojoties uz uzņēmuma izaugsmes plānu un ražošanas prognozēm. Glabāšanas operāciju turpmākās izaugsmes plānošanas piemēri ietver spēju pielāgot platību uz papildu biroja telpām un izvietot vietas potenciālajiem nākotnes iekraušanas dokiem un pieturvietām.

Izveidot pietiekamu apgaismojumu

Slikts apgaismojums noliktavā liek darba ņēmējiem tērēt nevajadzīgu laiku, meklējot priekšmetus, kas būtu viegli redzami, ja tiktu ieviesti pareizi apgaismojuma plāni. Papildus sliktai darba ņēmēju produktivitātei, vājais apgaismojums var radīt drošības problēmas, jo ir slikta redzamība par iespējamiem apdraudējumiem, tostarp pārrobežu eju un ceļojuma apdraudējumu. Vietām, kurās atrodas nelieli uzlīmes, ir nepieciešams vairāk apgaismojuma nekā tām jomām, kurās atrodas lielas etiķetes.

Saglabājiet atbilstošu eju platumu

Noliktavu operatoriem ir jāsaglabā pietiekami daudz vietas starp ejām, lai nodrošinātu, ka autokrāvējam un citiem noliktavu mašīnu operatoriem ir pietiekami daudz vietas, lai droši izmantotu iekārtas. Lai nodrošinātu pareizu eju platumu, ir svarīgi zināt katras mašīnas darba platumu un pagrieziena rādiusu, piekļūstot noliktavas grīdai. Šādas pietiekamas telpas nodrošināšana ļauj operatoriem droši transportēt preces un materiālus un uztur grīdas strādniekus no mašīnu ceļa.

Veikt noliktavas uzturēšanu

Noliktavas saglabāšana ir būtiska efektīvai un vienmērīgai darbībai. Nepieciešamie un tūlītējie apkopes priekšmeti ietver grīdas bojājumus un jumta noplūdes, kā arī jāveic profilaktiska apkope. Profilaktiskā apkope ietver aizdedzes spuldžu nomaiņu, iekraušanas doku ieejas durvju pārbaudi un bojātu vai bojātu plauktu nomaiņu. Labākais veids, kā nodrošināt visaptverošu profilaktiskās apkopes programmu, ir apkopot kontrolsarakstu, kurā iekļauts katrs priekšmets, kas jāsaglabā, un tā apkalpošanas regularitāte.